יעוץ ותכנון סביבתי | בנייה ירוקה | ניהול פרוייקטים

יעוץ ותכנון סביבתי
בנייה ירוקה | ניהול פרוייקטים

אודותיי
מומחה לניהול ותכנון פרוייקטים סביבתיים-כלכליים
ולניתוח תכניות מורכבות בתחום הדיור, מוסדות רפואה, ותעשייה

עזר פישלר, מומחה להסדרת הליכי איכות סביבה ונטרול חסמים מבעוד מועד על ידי ניתוח סיסטמתי של התהליך וייצוג מול גורמי ממשל במטרה להבטיח ניהול סיכונים בטוח.
היתרון היחסי של המשרד בא לידי ביטוי בהכרת אמון מצד מקבלי החלטות בכירים והבנה אסטרטגית מעמיקה.
איכות התוצרים ללקוח מבוססת על מהירות ביצוע, אמינות וסודיות, זמינות גיאוגרפית רחבה ועלויות תפעול נמוכות.
המשרד מייצר ללקוח ערך מוסף על ידי מימוש 20 שנות ניסיון בהנחיה, ניתוח והכנה של אינספור מסמכים תכנוניים וסביבתיים לצד שילוב היבטים בכלכליים בתהליכים הסביבתיים.
בשלוש השנים האחרונות משמש כיועץ בכיר לתכנון סביבתי למנהל התכנון ובמשרד האוצר ומשרד הפנים וכן מלווה כיועץ למנכ”לים את הרחבתם של המרכז הרפואי שיבא והדסה הר הצופים.
בעבר מנכ”ל עמותת צלול לאיכות הסביבה וחבר בוועד המנהל של ארגון הגג חיים וסביבה.
תואר ראשון בלימודי איכות סביבה באוניברסיטת חיפה, תואר שני במדעים בטכניון בהתמחות תכנון סביבתי ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.

קרא עוד

עזר פישלר, מומחה להסדרת הליכי איכות סביבה ונטרול חסמים מבעוד מועד על ידי ניתוח סיסטמתי של התהליך וייצוג מול גורמי ממשל במטרה להבטיח ניהול סיכונים בטוח. היתרון היחסי של המשרד בא לידי ביטוי בהכרת אמון מצד מקבלי החלטות בכירים והבנה אסטרטגית מעמיקה. איכות התוצרים ללקוח מבוססת על מהירות ביצוע, אמינות וסודיות, זמינות גיאוגרפית רחבה ועלויות תפעול נמוכות. המשרד מייצר ללקוח ערך מוסף על ידי מימוש 20 שנות ניסיון בהנחיה, ניתוח והכנה של אינספור מסמכים תכנוניים וסביבתיים לצד שילוב היבטים בכלכליים בתהליכים הסביבתיים. בשלוש השנים האחרונות משמש כיועץ בכיר לתכנון סביבתי למנהל התכנון ובמשרד האוצר ומשרד הפנים וכן מלווה כיועץ למנכ"לים את הרחבתם של המרכז הרפואי שיבא והדסה הר הצופים. בעבר מנכ"ל עמותת צלול לאיכות הסביבה וחבר בוועד המנהל של ארגון הגג חיים וסביבה. תואר ראשון בלימודי איכות סביבה באוניברסיטת חיפה, תואר שני במדעים בטכניון בהתמחות תכנון סביבתי ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.

שירותים

ייעוץ, תכנון וניהול של פרויקטים סביבתיים

סקרים סביבתיים ומחקר

הגדרה, תימחור וביצוע סקרים ומחקרים בתחומים סביבתיים כגון תכניות לפסולת, מתקני מעבר וטיפול, מיחזור, תשתיות, אזורי תעשייה, מפעלים ועוד. הסקרים והמחקר מבוצעים עבור חברות טרם השקעה וכמענה לדרישת הרשויות כחלק מקדים מבקשות להיתרי בניה\הפעלה\פליטה, רשיון עסק.

זיהום קרקעות

עריכת סקרים היסטוריים ותכניות דיגום על פי פרוטוקול PHASE1, ביצוע סקרי גז קרקע ודיגומי קרקע. הכנת אוגדני נהלים לקראת ביצוע פעולות לשיקום קרקע.


בניה ירוקה

ליווי בניה ירוקה על פי תקן 5281 ותקנות התכנון ובניה. יעוץ ליזמים בתכניות התחדשות עירונית ליצירת אופטימיזציה בדרישות הבניה הירוקה בהתאם לדירוג המבוקש.


אסטרטגיה סביבתית

ליווי, יעוץ והכנת חוות דעת מקצועיות כמענה לאירועים סביבתיים ודרישות רגולטיביות. היעוץ נועד למקבלי החלטות לגבש עמדות ודרכי פעולה ביחס לדרישות שהוטלו על ידי גורמים ממשלתיים ורשויות או כתגובה להתרחשות. היעוץ משלב יצירת חיבורים אפקטיביים מול בעלי תפקידים ומקבלי החלטות.


תכנון סביבתי ותסקירים

הכנת נספחים סביבתיים ותסקירי השפעה על הסביבה לתכניות אב, תכניות מתאר ותכניות מפורטות. ליווי צוות התכנית בגיבוש עקרונות תכנון המבוססים על קיימות, שימור ערכי טבע וסביבה ואופטימיזציה של חוקי הגנת הסביבה. ניתוח הנחיות לתסקירים ומסמכים סביבתיים לקראת התנגדויות. עריכת סקרי רעש, איכות אויר, זיהום קרקע, אקולוגיה ועוד.

נאותות סביבתית

ליווי יזמים ומשקיעים לניתוח היבטי סביבה וחסמים לקראת רכישה של נכסים ומפעלים. הכנת חוות דעת למקבלי החלטות ובעלי עניין טרם רכישה או השקעה בדבר הסיכונים והעלויות הצפויות לאחר מימוש.פרויקטים אחרונים

יעוץ סביבתי עבור הועדה למתחמים מועדפים לדיור במנהל התכנון (ותמ"ל)

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור משנת 2014 קובע כי חלק מבעלי התפקידים בועדה יהיה יועץ סביבתי. כיום היועץ הסביבתי של הועדה הוא עזר פישלר. תפקיד היועץ הסביבתי הוא להנחות את צוותי התכנון באופן בחינת ההיבטים הסביבתיים של התכנית ולבקר ולפקח על עבודתם עד לשלב אישור התכנית כדין. חוות הדעת של עזר פישלר המוגשות לועדה מהוות בסיס לקבלת החלטה. מאז 2018 טופלו על ידי עזר פישלר יותר מ- 50 תכניות מתאר בהן יותר מ- 200,000 יחידות דיור.

תכנית אב לפסולת
במרכז הרפואי שיבא – תל השומר

המרכז הרפואי שיבא – תל השומר עובר בשנים האחרונות הרחבה והסדרה במטרה להתאימו לגידול האוכלוסין בגוש דן. אחד הנושאים הקריטיים לתפעול תקין של מרכז רפואי הוא פינוי אשפה. עזר פישלר זכה במכרז להכנת תכנית אב לפסולת של מרכז רפואי שיבא שכללה ניתוח מורכב ומפורט של זרמי הפסולת השונים אשר בעקבותיה צפויים לקדם כמענה לבינוי הרב, מערכת פינוי פסולת המבוססת על שיטה פניאומטית והתאמת זרמים אחרים לדרישת הרשויות.

חוות דעת טרם רכישה
של מפעל גדות ביוכימיה

ערב מכירת מפעל גדות ביוכימיה שבמפרץ חיפה הוזמן עזר פישלר על ידי אחד הרוכשים להכין חוות דעת לצורך נאותות סביבתית. חוות הדעת בחנה היבטים של זיהום קרקע, שפכים, חומ"ס, רישוי, אכיפה קודמת ועוד וכן הציגה אמדנים כלכליים לשם בחינת השיקולים שנדרשים המשקיעים לקחת בחשבון כחלק מתהליך המו"מ, כמו גם סיכוני משקיעים. בסופו של התהליך, חוות הדעת סייעה למשקיעים לקבל תמונת מצב מיטבית ובהתאם לכך התקבלו גם ההחלטות הראויות.

חוות דעת טרם רכישה
של מפעל גדות ביוכימיה

ערב מכירת מפעל גדות ביוכימיה שבמפרץ חיפה הוזמן עזר פישלר על ידי אחד הרוכשים להכין חוות דעת לצורך נאותות סביבתית. חוות הדעת בחנה היבטים של זיהום קרקע, שפכים, חומ"ס, רישוי, אכיפה קודמת ועוד וכן הציגה אמדנים כלכליים לשם בחינת השיקולים שנדרשים המשקיעים לקחת בחשבון כחלק מתהליך המו"מ, כמו גם סיכוני משקיעים. בסופו של התהליך, חוות הדעת סייעה למשקיעים לקבל תמונת מצב מיטבית ובהתאם לכך התקבלו גם ההחלטות הראויות.

תכנית אב לפסולת
במרכז הרפואי שיבא – תל השומר

המרכז הרפואי שיבא – תל השומר עובר בשנים האחרונות הרחבה והסדרה במטרה להתאימו לגידול האוכלוסין בגוש דן. אחד הנושאים הקריטיים לתפעול תקין של מרכז רפואי הוא פינוי אשפה. עזר פישלר זכה במכרז להכנת תכנית אב לפסולת של מרכז רפואי שיבא שכללה ניתוח מורכב ומפורט של זרמי הפסולת השונים אשר בעקבותיה צפויים לקדם כמענה לבינוי הרב, מערכת פינוי פסולת המבוססת על שיטה פניאומטית והתאמת זרמים אחרים לדרישת הרשויות.

יעוץ סביבתי עבור הועדה למתחמים מועדפים לדיור במנהל התכנון (ותמ"ל)

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור משנת 2014 קובע כי חלק מבעלי התפקידים בועדה יהיה יועץ סביבתי. כיום היועץ הסביבתי של הועדה הוא עזר פישלר. תפקיד היועץ הסביבתי הוא להנחות את צוותי התכנון באופן בחינת ההיבטים הסביבתיים של התכנית ולבקר ולפקח על עבודתם עד לשלב אישור התכנית כדין. חוות הדעת של עזר פישלר המוגשות לועדה מהוות בסיס לקבלת החלטה. מאז 2018 טופלו על ידי עזר פישלר יותר מ- 50 תכניות מתאר בהן יותר מ- 200,000 יחידות דיור.

צור קשר

לייעוץ מקצועי

ת.ד.231 נווה זיו 2512300